Alkohol za volantem

Dopravní nehody spojené s alkoholem za volantem jsou bohužel běžnou součástí každodenní reality provozu na českých silnicích. Pravidelná kontrola řidičů je nezbytná, působí jako prevence ochrany lidských životů.

Policisté mají za zákona pravomoc kontrolovat řidiče na alkohol v souvislosti s užíváním vozidla. Mají právo vyzvat řidiče k orientační dechové zkoušce.

Odmítnete-li z pozice řidiče dechovou zkoušku, dopustíte se přestupku. Výše pokuty se v takovém případě pohybuje od 25 tisíc korun do 50 tisíc korun a bývá spojena se zákazem řízení motorových vozidel na 1 až 2 roky.

Dechovou zkoušku provedenou kalibrovaným dechových analyzátorem s ukazatelem hodnoty dechu není potřeba doplnit dalším odborným lékařským vyšetřením. Výsledek uvedené dechové zkoušky jako důkaz o řízení pod vlivem alkoholu zcela postačí.  Bylo-li však k vyšetření na alkohol užito klasických trubiček, platí nadále povinnost, podrobit se na vyzvání lékařskému vyšetření.

Zjistil-li policista během dechové zkoušky ve Vaší krvi obsah alkoholu nižší než 1 promile, dopouštíte se přestupku hodnoceného pokutou od 2,5 tisíce korun do 20 tisíc korun a zákazem řízení motorových vozidel na 6 až 12 měsíců.

Je-li však naměřená hranice alkoholu ve Vaší  krvi vyšší než 1 promile dopouštíte se trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V tomto případě Vám hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest a zákaz činnosti řízení motorových vozidel.

Do hodnoty 0,3 promile budete ušetřeni ztrátou bodů, ale při každé dechové zkoušce s hodnotou vyšší než 0,3 promile Vám bude odebráno 7 bodů. 

Alkohol za volantem může zkazit celý život. Zdroj: SXC.hu

Chcete více informací?

Náhrada škody
za dopravní nehodu

Za dopravní nehodu můžete žádat odškodnení za různé typy újmy na zdraví. Bolestné, výdaje za léčení nebo vzniklou škodu na dopravním prostředku. Čtěte dále a získejte více infromací o dopravní nehodě a její možnosti odškodnění za újmu na zdraví.

Zjistěte více o možnostech odškodnění za dopravní nehodu.
 • Bourali jste v zahraničí?

  Zelená karta je doklad zajišťující potvrzení o uzavřeném povinném pojištění odpovědnosti s provozu vozidla. Při cestě do zahraničí musí být součástí Vaší výbavy. Pokud se stanete účastníkem nehody v zahraničí, je třeba, abyste stejně jako v Česku zkontrolovali, zda nedošlo ke zranění osob a poté zabezpečili místo nehody, a to blikajícím světlem či výstražným trojúhelníkem.

  Nezapomeňte použít povinnou fosforeskující vestu.

  Při nehodě v zahraničí vždy volejte policii. Pouze v případech…

  Ilustrační fotografie Stala se Vám autonehoda v zahraničí? Žádný problém. Zdroj: SXC.hu

  Náhrada škody při dopravní nehodě

  Náhrada škody způsobená provozem motorového vozidla je upravena zákonem. Poškozený má právo v souvislosti s dopravní nehodou na náhradu způsobené škody na zdraví. Dále na kompenzaci škody vzniklé v souvislosti s poškozením majetku a zničením nebo ztrátou věci. Nárokovat si může i škodu vzniklou na základě ušlého zisku a účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení.

  Stane-li se již nehoda, bývá hned na začátku řešena otázka náhrady škody na poničeném vozidle.

  Poškozený bez…

  Ilustrační fotografie Náhrada škody vzniklé při dopravní nehodě. Zdroj: SXC.hu
 • Postup při dopravní nehodě

  Za poklesem statistik počtu dopravních nehod v Česku nestojí ohleduplnost a opatrnost řidičů, ale zákon ukládající řidičům povinnost zavolat policisty jen k nehodám, jejichž výsledkem je zranění, usmrcení nebo škoda na majetku odhadnutá nad 100 tisíc korun.

  Jak praví zákon. Méně závažné nehody si mají řidiči vyřešit mezi sebou a svými pojišťovnami.

  Vaší povinností je po nehodě zastavit vozidlo a neprodleně zabezpečit místo nehody zapnutím varovných světel a umístěním výstražného…

  Ilustrační fotografie Zdokumentování celé dopravní nehody je běžným vyšetřovacím postupem. Zdroj: SXC.hu

  Povinné ručení

  Povinné ručení je zjednodušeným názvem pro povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ve své podstatě je ochranou cizího majetku při ztrátě vzniklé v důsledku dopravní nehody. Majitel automobilu je povinen dle zákona, pokud hodlá své vozidlo provozovat na pozemních komunikacích, uzavřít povinné ručení.

  Výhody povinného ručení. Stanete-li se účastníkem nehody, bude z povinného ručení uhrazena vzniklá škoda. Například pokud se Vaší vinou stane nehoda, pojišťovna za Vás zaplatí…

  Ilustrační fotografie Jak se říká, „Kdo platí, ten jede“. Máte uzavřené povinné ručení? Zdroj: SXC.hu