Bourali jste v zahraničí?

Zelená karta je doklad zajišťující potvrzení o uzavřeném povinném pojištění odpovědnosti s provozu vozidla. Při cestě do zahraničí musí být součástí Vaší výbavy. Pokud se stanete účastníkem nehody v zahraničí, je třeba, abyste stejně jako v Česku zkontrolovali, zda nedošlo ke zranění osob a poté zabezpečili místo nehody, a to blikajícím světlem či výstražným trojúhelníkem.

Nezapomeňte použít povinnou fosforeskující vestu.

Při nehodě v zahraničí vždy volejte policii. Pouze v případech ohrožujících život ostatních účastníků provozu odstraňte vozidla a vyznačte jejich rozmístění a stopy. Je-li to možné, vyfotografujte si místo nehody. V jiných případech nikdy neměňte polohu vozidel, osob a souvisejících věcí. Na místě sepište záznam o nehodě, včetně umístění vozidel, jmen a adres všech za nehodu odpovědných řidičů a případných svědků spolu s telefonními kontakty. Viníka nehody požádejte o předložení dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a občanského a řidičského průkazu. Zapište si typ vozidla viníka, včetně jeho SPZ.

Potřebujete-li pomoci s nepojízdným vozidlem, nikdy nepoužívejte jiné odtahové služby, ale vždy volejte asistenční službu Vaši pojišťovny. Nemuseli byste se doplatit.

A nakonec jedno doporučení. Nevíte-li si rady nebo z nějakého důvodu nemůžete kontaktovat svou pojišťovnu v Česku, obraťte se na národní kancelář země, ve které k nehodě došlo. Uvedené kontakty najdete na zadní straně zelené karty. 

Stala se Vám autonehoda v zahraničí? Žádný problém. Zdroj: SXC.hu

Chcete více informací?

Náhrada škody
za dopravní nehodu

Za dopravní nehodu můžete žádat odškodnení za různé typy újmy na zdraví. Bolestné, výdaje za léčení nebo vzniklou škodu na dopravním prostředku. Čtěte dále a získejte více infromací o dopravní nehodě a její možnosti odškodnění za újmu na zdraví.

Zjistěte více o možnostech odškodnění za dopravní nehodu.
 • Alkohol za volantem

  Dopravní nehody spojené s alkoholem za volantem jsou bohužel běžnou součástí každodenní reality provozu na českých silnicích. Pravidelná kontrola řidičů je nezbytná, působí jako prevence ochrany lidských životů.

  Policisté mají za zákona pravomoc kontrolovat řidiče na alkohol v souvislosti s užíváním vozidla. Mají právo vyzvat řidiče k orientační dechové zkoušce.

  Odmítnete-li z pozice řidiče dechovou zkoušku, dopustíte se přestupku. Výše pokuty se v takovém případě pohybuje od 25 tisíc…

  Ilustrační fotografie Alkohol za volantem může zkazit celý život. Zdroj: SXC.hu

  Náhrada škody při dopravní nehodě

  Náhrada škody způsobená provozem motorového vozidla je upravena zákonem. Poškozený má právo v souvislosti s dopravní nehodou na náhradu způsobené škody na zdraví. Dále na kompenzaci škody vzniklé v souvislosti s poškozením majetku a zničením nebo ztrátou věci. Nárokovat si může i škodu vzniklou na základě ušlého zisku a účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení.

  Stane-li se již nehoda, bývá hned na začátku řešena otázka náhrady škody na poničeném vozidle.

  Poškozený bez…

  Ilustrační fotografie Náhrada škody vzniklé při dopravní nehodě. Zdroj: SXC.hu
 • Postup při dopravní nehodě

  Za poklesem statistik počtu dopravních nehod v Česku nestojí ohleduplnost a opatrnost řidičů, ale zákon ukládající řidičům povinnost zavolat policisty jen k nehodám, jejichž výsledkem je zranění, usmrcení nebo škoda na majetku odhadnutá nad 100 tisíc korun.

  Jak praví zákon. Méně závažné nehody si mají řidiči vyřešit mezi sebou a svými pojišťovnami.

  Vaší povinností je po nehodě zastavit vozidlo a neprodleně zabezpečit místo nehody zapnutím varovných světel a umístěním výstražného…

  Ilustrační fotografie Zdokumentování celé dopravní nehody je běžným vyšetřovacím postupem. Zdroj: SXC.hu

  Povinné ručení

  Povinné ručení je zjednodušeným názvem pro povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ve své podstatě je ochranou cizího majetku při ztrátě vzniklé v důsledku dopravní nehody. Majitel automobilu je povinen dle zákona, pokud hodlá své vozidlo provozovat na pozemních komunikacích, uzavřít povinné ručení.

  Výhody povinného ručení. Stanete-li se účastníkem nehody, bude z povinného ručení uhrazena vzniklá škoda. Například pokud se Vaší vinou stane nehoda, pojišťovna za Vás zaplatí…

  Ilustrační fotografie Jak se říká, „Kdo platí, ten jede“. Máte uzavřené povinné ručení? Zdroj: SXC.hu