Povinné ručení

Povinné ručení je zjednodušeným názvem pro povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ve své podstatě je ochranou cizího majetku při ztrátě vzniklé v důsledku dopravní nehody. Majitel automobilu je povinen dle zákona, pokud hodlá své vozidlo provozovat na pozemních komunikacích, uzavřít povinné ručení.

Výhody povinného ručení. Stanete-li se účastníkem nehody, bude z povinného ručení uhrazena vzniklá škoda. Například pokud se Vaší vinou stane nehoda, pojišťovna za Vás zaplatí poškozenému opravu jeho auta.

Škoda vzniklá na Vašem vozidle bude hrazena z havarijního pojištění, pokud ho máte uzavřené.  V opačném případě si veškerou škodu uhradíte sami.  Povinné ručení slouží jen k úhradě škody oběti dopravní nehody a dalších s nehodou souvisejících škod.

Smlouva o povinném ručení vozidla je platná i rámci států EU. Ze zákona Vám zaručuje minimální pojistné krytí při nehodě vzniklé v zahraničí.  Konkrétní seznam států najdete na zelené kartě, která je mezinárodně uznávaným dokladem prokazujícím platnost uzavřeného pojištění.

Systém zelených karet je spravován tzv. Českou kanceláří pojistitelů. Tato organizace má ve své kompetenci řešení pojistných událostí v rámci EU. Zelenou kartu obdrží každý z pojištěnců společně s uzavřením povinného ručení. 

Jak se říká, „Kdo platí, ten jede“. Máte uzavřené povinné ručení? Zdroj: SXC.hu

Chcete více informací?

Náhrada škody
za dopravní nehodu

Za dopravní nehodu můžete žádat odškodnení za různé typy újmy na zdraví. Bolestné, výdaje za léčení nebo vzniklou škodu na dopravním prostředku. Čtěte dále a získejte více infromací o dopravní nehodě a její možnosti odškodnění za újmu na zdraví.

Zjistěte více o možnostech odškodnění za dopravní nehodu.
 • Bourali jste v zahraničí?

  Zelená karta je doklad zajišťující potvrzení o uzavřeném povinném pojištění odpovědnosti s provozu vozidla. Při cestě do zahraničí musí být součástí Vaší výbavy. Pokud se stanete účastníkem nehody v zahraničí, je třeba, abyste stejně jako v Česku zkontrolovali, zda nedošlo ke zranění osob a poté zabezpečili místo nehody, a to blikajícím světlem či výstražným trojúhelníkem.

  Nezapomeňte použít povinnou fosforeskující vestu.

  Při nehodě v zahraničí vždy volejte policii. Pouze v případech…

  Ilustrační fotografie Stala se Vám autonehoda v zahraničí? Žádný problém. Zdroj: SXC.hu

  Alkohol za volantem

  Dopravní nehody spojené s alkoholem za volantem jsou bohužel běžnou součástí každodenní reality provozu na českých silnicích. Pravidelná kontrola řidičů je nezbytná, působí jako prevence ochrany lidských životů.

  Policisté mají za zákona pravomoc kontrolovat řidiče na alkohol v souvislosti s užíváním vozidla. Mají právo vyzvat řidiče k orientační dechové zkoušce.

  Odmítnete-li z pozice řidiče dechovou zkoušku, dopustíte se přestupku. Výše pokuty se v takovém případě pohybuje od 25 tisíc…

  Ilustrační fotografie Alkohol za volantem může zkazit celý život. Zdroj: SXC.hu
 • Náhrada škody při dopravní nehodě

  Náhrada škody způsobená provozem motorového vozidla je upravena zákonem. Poškozený má právo v souvislosti s dopravní nehodou na náhradu způsobené škody na zdraví. Dále na kompenzaci škody vzniklé v souvislosti s poškozením majetku a zničením nebo ztrátou věci. Nárokovat si může i škodu vzniklou na základě ušlého zisku a účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení.

  Stane-li se již nehoda, bývá hned na začátku řešena otázka náhrady škody na poničeném vozidle.

  Poškozený bez…

  Ilustrační fotografie Náhrada škody vzniklé při dopravní nehodě. Zdroj: SXC.hu

  Postup při dopravní nehodě

  Za poklesem statistik počtu dopravních nehod v Česku nestojí ohleduplnost a opatrnost řidičů, ale zákon ukládající řidičům povinnost zavolat policisty jen k nehodám, jejichž výsledkem je zranění, usmrcení nebo škoda na majetku odhadnutá nad 100 tisíc korun.

  Jak praví zákon. Méně závažné nehody si mají řidiči vyřešit mezi sebou a svými pojišťovnami.

  Vaší povinností je po nehodě zastavit vozidlo a neprodleně zabezpečit místo nehody zapnutím varovných světel a umístěním výstražného…

  Ilustrační fotografie Zdokumentování celé dopravní nehody je běžným vyšetřovacím postupem. Zdroj: SXC.hu